หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรียน/ดูคะแนน ครูพรศักดิ์

ม.3
       3/3 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       3/4 ดูคะแนน/การส่งงาน
     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
ม.6
       6/3 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       6/4 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       
6/5 ดูคะแนน/การส่งงาน
     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       6/6 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       6/7 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       6/8 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
       6/9 ดูคะแนน/การส่งงาน     
ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2
     6/10 ดูคะแนน/การส่งงาน     ลิงค์ส่งหัวข้องาน ภาคเรียนที่ 2

นักเรียนส่งงานทางเมล์ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
28/05/2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น